EGeS Hiiumaa osakonna tegevus 2021. aastal

Hiiumaa osakonnas on 12 liiget, aastal 2007 oli asutajaid 12 ja eri aegadel on meie seast lahkunud 12 inimest. Seoses koroonapandeemiaga jäid kooskäimised soiku 2020. aasta sügisest. Küll oli tegemist osakonna juhatuse esimehel Kadi Kiiveril, sest jätkusid seltsi juhatuse koosolekud ja üldkoosolekud Zoomi vahendusel.

20. veebruaril toimunud juhatuse koosolekul arutati muu hulgas Kadi Kiiveri ettepanekut tellida seltsile arengukava (hinnapakkumine valdkonnas pädevalt tegijalt oli võetud). Ettepanekut ei toetatud, vaid eelistati seltsi siseselt luua töörühmad ja teemad läbi arutada. See plaan ei teostunud. Küll toetas juhatus Kadi Kiiveri ettepanekut eluaegse liikmemaksu kehtestamise kohta. Määra arutati hiljem juhatuse listis üldkoosolekule esitamiseks.

8. mail toimus seltsi üldkoosolek. Seltsi 45. auliikmeks sai Geni aktivist Henn Sarv. Perekonnalooliste väljaannete konkursil võitja tiitlit tänavu välja ei antud. Lühijuttude ja luuletuste konkursil osales 11 tööd üheksalt autorilt. Aasta genealoogiks 2020 valis üldkoosolek Raivo Maine seltsi 30. juubeli ettevalmistamise eest.

Seltsi põhikirja viidi sisse muudatus üldkoosoleku kvoorumi nõude osas, mis on varasema 30 asemel 10 protsenti liikmeskonnast ja lisati võimalus, et seltsil võivad olla eluaegsed liikmed. Üldkoosoleku otsusega on eluaegse liikmemaksu suurus seotud aastamaksuga ning on 30kordne aastamaks (praegu 300€). Kehtiv põhikiri on leitav Hiiumaa osakonna kodulehel.

2021. aastal ilmus Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsilt Toimetiste 3. number, mis on suures mahus genealoogilise ainesega ning osakond esitas selle raamatu Aasta väljaande konkursile.

Osakonna esimene korraline koosolek hooajal 2021/2022 toimus 2. aprillil 2022, järgmine 27. aprillil ning hooaja lõpetab üldkoosolek Zoomis.

Kadi Kiiver, Hiiumaa osakonna juhatuse esimees, seltsi auliige