Hiiumaa osakonna tegevus 2020.a

Hiiumaa suguvõsauurijad andsid seltsi juubeliaastale avapaugu 10. jaanuaril 2020 teemaga „Vanad ajalehed”. Osakonna juhatuse liige Elmo Viigipuu tutvustas Kärdla Päevakeskuses toimunud koosolekul, millised ajalehed on viimasel ajal digitaalarhiivis Digar kättesaadavaks muutunud.

8. veebruaril Tallinna Toomkoolis toimunud seltsi juhatuse koosolekul osales Hiiumaa osakonna juhataja Kadi Kiiver. Kehtestati liikmemaksu tasumise tähtaeg jooksva aasta 30. aprill.

Osakonna teine koosolek leidis aset 27. veebruaril ja lähtus juubeliaasta teemast „Nimed ja nende uurimine”. Külla oli kutsutud Enn Veevo, kes Hiiumaa muinsuskaitse seltsi tellimusel paneb kokku võimalikult täielikku nimekirja Vabadussõjas võidelnud hiidlastest. Nimekiri saab osaks vabadussõjalaste auks Suuremõisa kiriku esisele rajatavast mälestusmärgist.

Aprillis avas Hiiumaa muuseum meie osakonna asutajaliikme ja kauaaegse Hiiumaa ajakirjaniku Endel Saare (1935–2017) fotokogu veebilehel www.hiiumaamuuseum.ee/digikogu/, et saada infot piltidel kujutatud sündmuste ja pildilolijate kohta. Muuseum teatas, et üleskutse fotode kirjeldamiseks osutus üle ootuste populaarseks ja ettevõtmisega on plaan jätkata.

Septembris said osakonna liikmed osa Hiiumaa vanade fotode pärastlõunast, mida korraldavad Hiiu kogujate selts, Hiiumaa muinsuskaitse selts ja Hiiumaa muuseum. Seekord oli teemaks kooride, orkestrite, ansamblite ja näitemänguseltskondade pildid enne 1940. aastat. Samas lepiti kokku 2021. aasta ühisvaatamise teema, milleks sai Hiiumaa merendus. Sündmus vastas juubeliaastaks osakonna tegevustesse kavandatud teemale „Fotod (vanad pildid jutustavad)”.

7. novembril Tallinnas Marienthali keskuses ja Zoom keskkonna vahendusel distantsilt toimunud seltsi üldkoosolekul osales üheksa Hiiumaa osakonna liiget volitustega ja kohapeal viibis juhataja Kadi Kiiver. Üldkoosolek tunnustas Kadi Kiiverit auliikme staatusega.