Hiiumaa osakonna 2018. aasta


14. veebruaril toimus seltsi Juhatuse virtuaalkoosolek, esitamaks Evelin Povel aastakoosolekule auliikme staatuse omistamiseks. Osales juhataja ja osakonna nimel toetas ettepanekut.

10. märtsil Aastakoosolek Tallinnas. Osakonna juhataja Kadi Kiiver pälvis aastagenealoog 2017 aunimetuse suvepäevade algse mõtte, tutvustamaks seltsi laiemale üldsusele, taasäratamise eest ühepäevakohviku Põlvest Põlve raames.

24. märtsil Osakonna koosolek Kärdla päevakeskuses. Uurisime koos Hiiumaa Sülluste suguvõsa, külas Mati Sülluste.

28. aprillil Osakonna koosolek Erkki Orunuk Autokooli õppeklassis. Külas Kalle Rosenberg, kes soovib uurida oma isapoolseid juuri, mis viivad Rakvere kanti.

Aprillis osales juhataja Eesti perekonnaloolise väljaande konkursi toimkonna virtuaalsel valimisel. Toimkonda valiti Evelin Povel, Rait Talvoja, Jaan Tagaväli, Tiina Tafenau ja Eike Riis.

17. novembril Osakonna koosolek Kärdla päevakeskuses. Sel koosolekul keskendusime Hiiumaalt pärit kunstniku Aarne /Harald Oskar/ Miikmaa 110. sünniaastapäeva puhul tema ema-emapoolsele suguvõsa Pahtmann ühisuurimisele.

22. detsembril Osakonna koosolek Kärdla päevakeskuses. Katsime pühadelaua, kus vestlesime lõppevast aastast ja pidasime plaane 2019. aastaks.