Hiiumaa osakonna tegevus 2019. aastal

Aasta esimesel kuul Hiiumaa osakonnas tegevusi ei toimunud. Juhataja vormistas aastaaruande ja 2018. a tegevusaruande.

9. veebruari juhatuse koosolekule esitas Hiiumaa ettepanekud elektrooniliselt. Osakond soovitas 2020. a EGeSi juubeliaastal viia lõpuni Genealoogilise leksikoni koostamise, lisada suvepäevade ekskursioonile osaliste ühistegevust arendava töötoa ja kehtestada liikmemaksu tasumiseks tähtaja.

9. märtsil Tartus Rahvusarhiivi uues majas Noora toimunud EGeSi aastakoosolekul osales Kadi Kiiver; volitustega olid esindatud Andres Pisa, Elmo Viigipuu, Juhan Elstein, Airi Ivanov, Krista Luuk, Raivo Karjamaa ja Monika Reppo.

13. aprillil Kärdla päevakeskuses toimunud osakonna koosolekule kogunesid Kadi Kiiver, Elmo Viigipuu, Andres Pisa, Juhan Elstein ja Kairit Kõrm. Aastakoosoleku järelkajana uudistati Rahvusarhiivi vallakohtute koostööprojekti. Saagasse Konsistooriumi materjalide alla on lisandunud Käina ja Pühalepa kirikute kroonikad, kust loodame leida infot Kummistu kalmistu kasutusele võtu kohta. Vanad ajalehed on DEAst kolimas DIGARisse. DEAs olid ajalehed kuupäevade kaupa piltidega, DIGARis tekstituvastust võimaldavate pdf-failidena. Näiteks on nüüd niimoodi loetavad Lääne Elu ja enne sõja aegne Hiiu Teataja.

18. mai koosolekul Kärdla päevakeskuses abistasid Elmo Viigipuu ja Kadi Kiiver Juhan Elsteini tema esivanemate uurimisel. Juhataja jagas eelinfot seltsi suvepäevade kohta, mis Valgamaa juurtega Elsteinile suurt huvi pakkusid. Suvepäevadele ta siiski ei tulnud, sest tal avanes ootamatu võimalus kohtuda lähisugulastega hoopis Hiiumaal.

3.˗4. augustini osales juhataja koos perega seltsi suvepäevadel Valga- ja Lätimaal. Kaasas oli Hiiumaa suvepäevadel 2017. a alustatud külalisteraamat. Samasse tegid sissekanded Valgamaa suvepäevalised.

13.˗15. augustini külastasid Hiiumaad EGeSi Soome sõprusseltsi suguvõsauurijad. Hiiumaalt osales juhataja, Tallinnast oli reisiseltskonnas Jaan Tagaväli. Ühisel õhtusöögil tegi osakonna tegemistest soomekeelse ettekande Kadi Kiiver. Külalised tegid sissekanded meie külalisteraamatusse.

Hooaja 2019/2020 avakoosolek toimus 21. septembril Kärdla päevakeskuses. Osalesid Kadi Kiiver, Andres Pisa ja Airi Ivanov. Juhataja tegi kokkuvõtte seltsi suvepäevadest, Soome suguvõsauurijate külaskäigust Hiiumaale ja tutvustas osakonnale kingitud raamatuid: „Valgamaa lood”, „Minu Karula album”, „Agthe˗Achté-suku”, „Tasavallan juuret”.

22. novembril Kärdla päevakeskusesse kogunenud Kadi Kiiver, Raivo Karjamaa, Elmo Viigupuu, Kairit Kõrm ja Juhan Elstein mõtlesid läbi juhatuse esitatud 2020. a EGeSi juubeliaasta teemad ja vormistasid oma eelistuse. Selle otsusega pandi paika osakonna tulevaste koosolekute temaatika.

13. detsembril katsime Kärdla päevakeskuses jõululaua ja tegime tagasivaate osakonna ajaloole alates selle asutamisest. Osalesid Kadi Kiiver, Juhan Elstein, Elmo Viigipuu ja Kairit Kõrm.

Kadi Kiiver,

Hiiumaa osakonna juhataja