Hiiumaa osakonna tegevus 2017. aastal

13. jaanuaril täitus kümme aastat Eesti Genealoogia Seltsi Hiiumaa osakonna asutamisest.

Osakonna aasta esimene kokkusaamine toimus tavapärases kohtumispaigas Kärdla päevakeskuses 21. jaanuaril. Vaatasime tagasi 2016. aastale, pidasime nõu Hiiumaal toimuvate seltsi suvepäevade asjus ning otsustasime esitada aasta väljaande konkursile raamatu „Merele elatud aastad”.

18. veebruaril käsitleti suvepäevade temaatikat põhjalikumalt: arutleti, kes saab millega panustada ning kui, siis kellelt ja mida toiduks tellida. Otsustati lülitada suvepäevade kavasse Hiiumaa vanade fotode näitamine eesmärgiga tuvastada piltidel kujutatud kohti ja inimesi. Fotod on pärit Hiiu Kogujate Seltsi liikme Andrus Martini kogust ning nende autor on Peet Post.

4. märtsil toimus osakonna juhatuse liikme Elmo Viigipuu eestvedamisel koosolek arutamaks Pärnus toimuval üldkoosolekul otsustamisele tulevaid küsimusi. Otsustati, keda toetada ning saarele jääjad vormistasid volikirju. Samal päeval saadeti viimsele teekonnale osakonna asutajaliige Endel Saar (29.10.1935-22.02.2017).

Üldkoosolekul 11. märtsil osalesid Kadi Kiiver ja Elmo Viigipuu. Koos volitustega oli esindatud üheksa osakonna liiget 14st. Kadi tegi ettekande suvepäevadest Hiiumaal ning manitses huvilisi öömaja ja transpordi broneerimisega kiirustama.

14. märtsil hakkas Hiiumaa ajalehes Hiiu Leht järjejutuna ilmuma EGeS Tallinna osakonna liikme Taavi Männamaa uurimus „Minu Määvli”.

8. aprillil olid osakonna liikmed külas Hiiu valla raamatukogus Kärdlas. Raamatukogu töötaja Kristel Pärnsalu tutvustas raamatukogu koduloolist kogu ning selle kogumise põhimõtteid.

4.-6. augustini vältasid Hiiumaal Kärdlas seltsi suvepäevad, mille raames avas osakonna juhataja Kadi Kiiver oma koduaias ühepäevakohviku „Põlvest Põlve” tutvustamaks seltsi tegevust ja tegi seltsikaaslastele ekskursiooni Hiiumaa põhjarannikul.

Ehkki kohvik ei osutunud rahalises mõttes tulutoovaks, tuleb positiivseks lugeda see, et sündmus tõi kokku sümpaatse hulga seltsi liikmeid ja läbi külastatavuse levis teave seltsi kohta. Suvepäevade järelkajana uusi seltsiga liitunuid veel ei ole. Küll aga on Hiiumaa osakonnaga ühendust võtnud kaks isikut, kes soovivad nende valduses olevaid, ent mitte nende koostatud suguvõsauurimusi iseseisvalt jätkata.

Hooaega 2017/2018 alustasime 23. septembril Kärdla päevakeskuses, kus huviliste soovil tulid taasesitamisele kohvikus Põlvest Põlve näidatud vanad fotod Hiiumaast. Selgitusi jagas Elmo Viigipuu.

11. novembril leidis aset kohtumine kohviku järgselt osakonnaga ühendust võtnud isikuga, kelle valduses on uurimus Espenbergide suguvõsast. Arutlesime, milline oleks tema edasine uurimissuund ja kas temast oleks ka seltsiga liitujat.

14. detsembril tegime väljasõidu nüüdseks endisesse Emmaste valda. Sealses Leisu koolimajas näitasime taas vanu fotosid Hiiumaast, keskendudes Emmaste piirkonna piltidele. Eelnevalt sai fotosid uudistada valla raamatukogus. Kokkusaamise lõpetuseks tutvustasime tõsisematele huvilistele, kuidas uurida oma suguvõsa arhiivis ilma kodust lahkumata.

Kadi Kiiver, Hiiumaa osakonna juhataja