Hiiumaa osakonna 2016. aasta tegemistest

Aasta esimene koosolek leidis aset 16. jaanuaril, mil arutleti isekeskis, kust saada arhiivimaterjalidest väljalugemise abi kõige tõhusamalt. Leiti, et kõige sisukam kasulike allikate loend on leitav genis aadressil https://www.geni.com/projects/Kasulikke-allikaid-ja-muid-materjale/10797

Veebruari teisel laupäeval osales osakonna juhataja seltsi juhatuse koosolekul Tallinnas, millele järgnes osakonna kokkusaamine 20. veebruaril. Kadi Kiiver tutvustas osalejatele juhatuses räägitut ja esitles üldkoosolekule tunnustamiseks esitatuid. Kujundati seisukoht, keda toetatakse hääletustel.

EGeS aastakoosolekul osales osakonna juhataja mitme volitusega. Üldkoosoleku ülevaade anti Hiiumaa osakonna liikmetele 2. aprillil. Samal koosolekul tõsteti esile paari aasta tagune mõte koostada Jüri Seliranna ideel põhinev Perepuu ja esitada see järgmisel koosolekul osakonna arhiivi.

30. aprillil käisime külas EEKB Koguduste Liidu Kärdla Baptistikogudusel, kelle pastor Tarmo Kähr tutvustas kohalolijale, milliseid andmeid sisaldavad koguduse registriraamatud. Koguduse tegevusega saavad soovijad tutvuda lehel http://www.kardlakogudus.ee/

Kogu maikuu oli Kärdla kesklinnas Pensionäride päevakeskuses avatud Eesti Genealoogia Seltsi 25. aastapäevale pühendatud sugupuude rändnäituse "Suure südame ja ärksa vaimuga" valik koos kohaliku täiendusega. Eelmise näituse korraldas osakond 2008. aastal Mänspäe kabelis.

Uut hooaega alustasime 24. Septembril, mis osakonnaga liitus Monika Reppo, kes sai liikmepileti nr 900! Lepiti kokku, millised on alanud hooaja tegevused ja räägiti jätkuvatest projektidest, mida tehakse koostöös Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsiga.

8. oktoobril käisime külas Saaremaa suguvõsauurijatel, kelle koosolekut juhatas Kalle Kesküla. Seltsi liige ja giid Riida Kask tegi meile ekskursiooni Kuressaare lossis. 22. oktoobriks välja kuulutatud nõustamispäeval oli võimalus tutvuda uue liikme Monika Reppo seni tehtud uurimistööga.

19. novembril Hiiumaa Muuseumis toimunud Suguvõsauurimise päevaga tähistati EGeS kümnenda osakonna loomise 10. aastapäeva. Konverentsi ettekanded olid Hiiumaa Muuseumi ja Rahvusarhiivi fondide praktilisest kasutamisest ning Hiiumaa arhiiviallikates esinevate "valgete laikude" katmisest.

Detsembris oli kavas eranõustamise päev, mil koosolekupaigas kohtusid kogenum uurija Elmo Viigipuu ja värskem osakonna liige Juhan Elstein. Vestluse käigus leiti, et meestel on ühine sugulane, kellega läbikäimine on olnud kaugemalt sugulasel tihedam kui lähemalt sugulasel.

Hiiumaa osakonna juhataja,

Kadi Kiiver