Hiiumaa osakonna aasta 2015

13. jaanuaril sai Hiiumaa osakond kaheksaaastaseks. Alustasime koostööd MTÜga Hiiumaa Muinsuskaitse Selts. Esimesel kohtumisel rääkisid muinsuskaitsjad, millega nad saarel tegelevad ning milliseid ühistegevusi kaks seltsi omavahel teha võiksid. Muinsuskaitseseltsi liikmeskond on enam kui 70 inimest. Meil oli aasta alul 13 liiget, kellest üks kuulub mõlemasse seltsi.

Veebruaris kohtusime ühes muinsuskaitsjatega Hiiu vallamajas ametnikega, kes tegelesid Kärdla kalmistule maetute andmete sisestamisega kalmistud.ee lehele. Ilmnes, et matmised on toimunud kahe erineva kaardi ja aadressandmete järgi. Seega on hauaplatside asukohad üsna segamini ja vaja oleks uut korrektset inventeerimist.

Märtsis osales juhataja seltsi üldkoosolekul ja tegi ettevalmistusi seltsi 25. aastapäeva tähistamiseks. Hiiumaa osakonna kanda oli peoaasta aprillikuu, mil korraldasime teise Hiiumaa suguvõsauurimise päeva. EGeSi auliige Kalle Kesküla rääkis seltsitegevuse ajaloost, Patrick Rang tutvustas enda koostatud eraandmebaasi hiidlastest ning Henn Sarv rääkis lähemalt GENIst.

Seltsi taasloomise aastapäeval 5. mail korraldasime Hiiu valla raamatukogus Kärdlas suguvõsauurimise infopäeva, kus tutvustasime uurimise põhitõdesid ja allikaid. Uusi teemast huvitatuid oli kuus inimest, kellega tegelesid kolm meie seltsi liiget. 9. mail leidis aset Hiiumaa suguvõsauurijate ja muinsuskaitsjate ühisreis tutvumaks maakonna pukktuulikutega.

Septembris Tartus toimunud seltsi juubelikonverentsil “Eestlased maailmas” osales juhataja Kadi Kiiver (varem Laid). Sama kuu osakonna koosolekul kuulasime salvestust Fred Pussi Tartu ettekandest, kus ta rääkis, kuidas eestlasi välismaalt üles leida. Osakonnaga liitus kaks uut inimest.

Oktoobris koosoleku teemaks olid “Lapsepõlvelood”. Külas oli osakonna endine liige Virve Penkina, kes rääkis oma lapsepõlvest ja kirjutamisel olevast Õunaku koduküla loost. Igaüks sai ülesande teha lühikese jutukese oma lapsepõlvest. Valminud lugusid jutustasid julgemad ka teistele huvilistele järgmisel osakonna koosolekul, 21. novembril.

Aasta viimase kohtumise koduseks ülesandeks oli leida oma fotokogust pilt vanimast sugulasest, kellega osakonna liige oli isiklikult kokku puutunud ning kirjutada, mida selle inimese või temaga kohtumise kohta meeles on. Neid vahvaid lugusid jagasime jõulueelses kohvilauas 19. detsembril.

Veel enne aasta lõppu kohtusime Hiiumaa muinsuskaitse seltsi juhatusega, et arutada, kuidas saame kaasa aidata Kummistu kalmistu raamatu koostamisel. Meie ettepanek oli, et raamatus ei sisalduks vaid inventeerimise teel leitud andmed, vaid et isikute nimed ja eludaatumid saaks arhiivi abil võimalikult täpseks. Eesmärgiks on raamat avaldada 2016. aasta lõpuks.

KADI KIIVER