Hiiumaa osakonna 2014. a tegevuse ülevaade

Jaanuaris tegid EGeS Hiiumaa osakonna liikmed tutvust Kärdla baptistikoguduse tegevusega. Koguduse palvelas aadressil Kabeli tn 2 toimunud kohtumisel kõneles pastor Tarmo Kähr. Meie soov oli näha ka baptistide registriraamatuid, kuid sel päeval ei osutunud need kättesaadavaks.

Veebruaris osales osakonna juhataja Kadi Laid Tallinnas seltsi juhatuse koosolekul, kus esitas Tiina Tafenau Viljandist ja Andres Pisa Hiiumaalt seltsi auliikmeteks. Osakonna juhatuse liige Raivo Karjamaa andis Tagasi kooli! fookusnädalal Kärdla ühisgümnaasiumis mitu suguvõsauurimise alast koolitundi.

Märtsis Tallinnas peetud seltsi üldkoosolekul osales neli osakonna liiget: Kadi Laid, Ahti Rool, Andres Pisa ja Elmo Viigipuu. EGeS andis hiidlasele Andres Pisale kõrgeima tunnustuse – auliikme staatuse 206 voliniku 161 toetushäälega. Pisa valdkondlik panus seisneb digiarhiivis Saaga asuvatele Hiiumaa säilikutele sisukordade loomises ja kõigile Hiiumaa uurijatele kättesaadavaks muutmises. Andres Pisa tehtud tööd asuvad Hiiumaa osakonna kodulehel http://hiiu.onepagefree.com Lisaks Pisale valiti auliikmeteks Tiina Tafenau Viljandi osakonnast ja Fred Puss Tartu osakonnast. 

Märtsi teises pooles toimunud osakonna koosolekul vahendati pealinna muljeid teistele liikmetele.

Aprillis leidis aset mitu aastat kavandatud reis Pühalepa kihelkonna hävinud mõisate asemetele. Külastasime Kärdlamõisa, Hiiessaare, Partsi, Loja, Vilivalla, Randvere ja Soonlepa mõisaid. Reisi juhtis kohalik koduloolane Vello Kaskor, teda assisteeris samas piirkonnas pärandkultuuri objekte kaardistanud Mati Sülluste.

Uut hooaega alustasime septembris ühiselt EGeS biograafilise leksikoni ankeete täites. Leksikoni tarbeks esitas täidetud ankeedi kaheksa osakonna liiget ehk 62 protsenti liikmeskonnast.

Oktoobris jagas osakonna liige Elmo Viigipuu oma kogemusi ja nippe geni.com kasutamisel. Lisaks tutvustas ta kasulikke linke, millelt ta iseenda suguvõsauurimuste koostamisel väärt andmeid leidnud.

Novembris pidas seltsi auliige Andres Pisa loengu “Abinõud Hiiumaa suguvõsade uurimisel” algajatele ja andmete leidmisel takerdunutele. Ettekanne põhines tema enda koostatud Saaga abimaterjalide kogul. Lisaks osakonna liikmetele said loengul kasulikke näpunäiteid kolm seltsivälist uurijat.

Detsembris korraldas osakond juhataja eestvõttel kaks iseseisvate uurijate tasuta nõustamispäeva, mille jooksul sai abi kaks uurijat. Neist üks on avaldanud valmisolekut osaleda edaspidi ka meie seltsi tegevuses.

Aasta lõpu seisuga oli osakonnal 13 liiget.