Hiiu osakonna 2013. aasta algas 26. jaanuaril juhatuse uue koosseisu valimisega. Kolmeliikmelisse juhatusse esitati kuus isikut. Enamushäältega osutusid valituks Kadi Laid, Andres Pisa ja Raivo Karjamaa. Juhatajaks valiti ühehäälselt tagasi Laid.

23. veebruaril arutati aastakoosoleku teemasid: Viljandisse lähetati volitatud esindaja Elmo Viigipuu. Kadi Laid tegi ülevaate seltsi juhatuse koosolekust. Vestlusringis sõnastati eesmärk koostada suguvõsauurijatele abimaterjaliks Hiiumaa-aineliste raamatute nimeregister.

23. märtsil saadi kokku SA Tuuru arvutiklassis, kus tutvuti genealoogiaprogrammiga Ahnenblatt ja sinna sisestatud sugupuude väljatrüki võimalustega. Kohapeal sai sugupuid ka välja printida. Juhendas maakonna MTÜ-de nõustaja, iseseisev uurija Kaja Hiis.

27. aprillil korraldati avalik loeng Sõru muuseumis. Huvilised olid oodatud osa saama mereajaloolase Bruno Pao ettekandest, milles ta tutvustas allikaid meremeeste elusaatuse uurimisel. Sõru muuseumi juhataja Helve Russak tutvustas muuseumi väljapanekut.

Hooaeg 2013/2014 algas 14. septembril juhatuse kokkusaamisega Erkki Orunuk autokoolis. 28. septembri ühiskogunemisel tavapaigas Kärdlas pensionäride päevakeskuses tutvustati juhatuses kinnitatud tööplaani ja seati sihte edaspidiseks.

26. oktoobril korraldati avalik loeng Hiiumaa muuseumi Pikas Majas. Eesti meremuuseumi teadur Teele Saar rääkis 20. sajandi ühe tähtsama laevaomaniku ja reederi Gustav Sergo eluloost ja tema juhitud laevakompanii G. Sergo ja Ko tegevusest.

23. novembril käidi külas Kuriste haridusseltsil ja tutvuti projektide toel renoveeritud seltsimajaga. Kõrval asuvat Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikut tutvustas ja seal tegutseva Eesti apostlik-õigeusu koguduse tegemistest rääkis preester Aabraham (Avo Tölpt).