Hiiumaa osakonna 2011. a kokkuvõte

 

Jaanuaris kohtusime SA Tuuru majas ning kinnitasime aastaplaani. Tegime kokkuvõtteid eelmise aasta lõpul toimunud suguvõsauuringute nõustamistest. Kohal oli seitse inimest, neist kaks varasemat nõustatut, kes on ka osakonna potentsiaalsed uued liikmed.

 

Veebruaris oli meil külas Kalju Eerik Saaremaa osakonnast, kes rääkis koduloolise raamatu kirjutamisest oma “Vandiraiujate maa lugu” näitel. Ta leidis, et tema raamatut ette võttes võib pea igast piirkonnast analoogse kogumiku kokku panna. Iga osaleja sai autorilt kingiks tema raamatu.

 

Aprilli alul olime külas Emmaste valla külaseltsil MUHV, mis esindab nelja küla: Muda, Ulja, Harju ja Valgu. Kohtumisel Valgu seltsimajas õppisime Tiina Tafenau juhendamisel kirjutama elulugusid. Kahe seltsi ühist projekti “Koolitus: Mälestuste kogumine ja elulugude kirjutamine” toetas Eesti kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp. Osakond sai kingiks raamatu “Viljandimaa koduloolasi” koos soovitusega koostada sarnane Hiiumaa teatmik. Kohtumisel osales kaheksa inimest, neist neli meie osakonnast.

 

Aprilli lõpul korraldasime avaliku loengu teemal “Hiiumaa asustuse ajalugu ja vanad kaardid”. Ettekandjaks kutsustud kohalik koduloolane ja raamatu “Hiiumaa ringteed” autor Vello Kaskor meelitas kohale huvilisi ka väljastpoolt seltsi. Kohtumisel osales üheksa inimest, neist neli külalist. Teema osutus arvatust laiemaks ja vajaks täiendavat käsitlemist.

 

Kevadine ekskursioon jäi sobiliku giidi hõivatuse tõttu ära. Sügishooaeg piirdus juhatuse koosolekuga. Juhatus otsustas esialgu jätkata senise juhataja eestvedamisel vastavalt tema võimalustele (lapsehoolduspuhkusel).