2010. aastal tähistas Eesti Genealoogia Selts 20. aastapäeva seltsi taasasutamisest.


 
Hiiumaa osakond pakkus juubeliaastal kõigile suguvõsauurijatele tasuta personaalnõustamist.

Seltsitegevuses jätkus 2009. a sügisel alustatud uurija-hooaeg, mis tähendab, et kokkusaamistel rääkis üks osakonna liige oma uurimusest. 9. jaanuaril toimus Kärdlas Tuuru majas Hiiumaa osakonna neljandategutsemisaasta esimene kokkusaamine. Oma suguvõsauurimusest „Suguvõsast Dampf“ rääkisosakonna liige Andres Rätsep.

 

6. veebruaril Kärdlas Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas toimunud koosolekul tegi ülevaate omauurimusest „Suguvõsast Hellmann“ Krista Luuk. Muuseumis üleval olnud näituse “Suured Soosterid” ühiskülastus. Suguvõsa esindajaid olid näitusel esitatud alates 1845. a Käina kihelkonnaÜhtri Pendi talus sündinud Siimust ning esindatud on hulgaliselt tema järglasi.

17. aprill koosolek Kärdlas Tuuru majas, teemaks külakroonika koostamine. Kadi Laid vahendasMTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant Koolituskeskuse koolitaja Kalju Idvandi 11. aprillil HiiumaalValgu külas läbi viidud samateemalisel koolitusel räägitut. Teemat kokku võtva slaidiesitlusegasaab tutvuda osakonna kodulehel http://hiiu.onepagefree.com rubriigi „Abimaterjalid“alapeatükis „Ettekanded“.

24. aprillil kogunesid Tallinnas Marienthali keskuses Hiiumaa suguvõsade uurijad, kokku 22inimest, neist viis Hiiumaa osakonna liiget. EGeSi Hiiumaa osakonna juhataja Kadi Laid rääkiskoduhiidlaste tegemistest ja Tallinna osakonna Hiiumaa rühma juht Anu Mullari tutvustaspealinlaseks saanud hiidlaste toimetamisi. Tallinna Hiidlaste Seltsi tutvustas Erik Heinsoo. Hiljemjätkus tegevus kihelkondlikul alusel moodustatud töörühmades.

30. novembrist kuni aasta lõpuni igal teisipäeval andsid Hiiumaa osakonna liikmed Kärdlas Tuurumajas nõu alustavatele suguvõsauurijatele ja konsulteerisid uurimisega takerdunud uurijaid.Nõuandjateks olid Kadi Laid, Andres Pisa ja Elmo Viigipuu. Oma soovist saada nõustamist näiteksSkype vahendusel teatada e-posti aadressil kadilaid@gmail.com

11. detsembril videoloeng Kärdlas Tuuru majas, teemaks hingeloendite kasutamine. Lektor Skypevahendusel Signe Tael (Tallinna osakond). Õpetaja soovitas hingeloendeid lugeda järgmiselt:alustada VIII revisjoni nimepaneku raamatust, minna ükshaaval tagasi 1782. aastani ehk IVrevisjonini välja ja alles hiljem tulla tagasi IX ja X revisjoni juurde.