Saaga on digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab kõigil huvilistel tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvamate Rahvusarhiivi üksustes ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide digitaalsete koopiatega. 

Siin leheküljel asuvad Saagas asuvate Hiiumaa säilikute SISUKORRAD, mille on koostanud Eesti Genealoogia Seltsi auliige, Hiiumaa osakonda kuuluv Andres Pisa. 

Palun andke kindlasti teada kui mõni fail ei avane, sisaldab ekslikku viidet või kui faili sisu pole täiel määral nähtav. Lisage juurde, millist Windowsi süsteemi kasutate ning millist programmi (Word, OpenOffice vm) failide avamiseks kasutate.

 


Kirikuraamatute sisukorrad 

Reigi kihelkonna kirikuraamatud, sh EAÕK Puski koguduse meetrikad. (uuendus 07.11.2014) 

Pühalepa kihelkonna kirikuraamatud, sh EAÕK Kuri koguduse meetrikad. (uuendus 07.11.2014)

Käina kihelkonna kirikuraamatute sisukord. (uuendus 07.11.2014)

Emmaste kihelkonna kirikuraamatud, sh EAÕK Kuriste koguduse meetrikad. (uuendus 07.11.2014) 

Vene usku läinud 1885-1886 (uuendus märts 2013)Meetrikate sisu

Pühalepa kihelkonna meetrika

Reigi kihelkonna meetrika (sisestaja Raivo Karjamaa, järelkontroll Andres Pisa)

Käina kihelkonna meetrika

Meetrika-aastate register

Rubriik uuendatud 06.09.2014Personaalraamatute nimeindeksid 

Pühalepa I-IV personaalraamatute nimeindeks 

Reigi I-VI personaalraamatute nimeindeks

Käina personaalraamatute nimeindeks

Emmaste personaalraamatute nimeindeks

Rubriik uuendatud 07.11.2014

 


Hingerevisjonid (rahvaloendused) 

Kümnes hingerevisjon 1858.a.

Üheksas hingerevisjon 1850.a.

Kaheksas hingerevisjon 1834.a.

Hiiumaal pandud perenimed (sama, mis varem)

Seitsmes hingerevisjon 1816. ja 1826.a.

Kuues hingerevisjon 1811.a.

Viies hingerevisjon 1794-1795.a.

Neljas hingerevisjon 1782.a.

Rubriik uuendatud 07.11.2014Muud allikad

Väeteenistus.

Vallaliikmed.

 Vakuraamatud  ehk maarevisjonid.

 Koolide andmed.

Rubriik uuendatud 07.11.2014