Perekonnanimed Hiiumaal Pühalepa kihelkonnas Suuremõisas 1835. aastal. Asukoht ja bakalaureusetöö. Sirje Toomla, 2011 Tartu.

Hiiumaa kohanimed. Raamat pdf-failina. Marja Kallasmaa, 2010 Tallinn.

Kärdla Linnaraamatukogu kodulooandmebaasi info ja veebileht. UUS!

 

Leht uuendatud 08.02.2022