Perekonnanimed Hiiumaal Pühalepa kihelkonnas Suuremõisas 1835. aastal. Bakalaureusetöö. Sirje Toomla, 2011 Tartu.

Hiiumaa kohanimed. Marja Kallasmaa, 2010 Tallinn.

Hiiu valla raamatukogu kodulooandmebaas.