Hiiumaa osakonna tegevus 2007. aastal


13. jaanuaril peeti Eesti Genealoogia Seltsi (EGeS) liikme Kadi Laidi eestvedamisel Kärdlas sihtasutuse Tuuru majas (Vabrikuväljak 1) Hiiumaa osakonna asutamiskoosolek. Seltsi liikmeks astusid: Helju Alt, Sirje Jakobson, Endel Saar, Ahti Rool, Väino Kaev, Andres Pisa, Elmo Viigipuu, Kristi Ugam, Kai Jääger, Malle Põldre, Helgi Mänd. Juhatajaks valiti Ahti Rool, juhatusse valiti veel Kadi Laid (seltsi liige alates 2001. a) ja Andres Pisa. Koosolekul osalesid külalised Saaremaa osakonnast: Kalle Kesküla ja Kalju Eerik.


17. jaanuaril liitus Hiiumaa osakonnaga Leili Tammeveski.


18. jaanuaril võttis Kadi Laidiga ühendust Raadio Kadi, mis avaldas Laidiga tehtud telefoniintervjuu Hiiumaa osakonna loomisest sama päeva kella 14 uudistes.


10. veebruaril osalesid Hiiumaa osakonna juhataja Ahti Rool ja EGeSi juhatuse liige Kadi Laid Tallinna osakonna koosolekul, kus hiidlastega võtsid kontakti mandri-hiidlased Anu Mullari, Aldur Ruumet, Taavi Männamaa, Alviine Kask, Naata Raudsepp ja Helgi Riko (nn Norgan). Järgnenud juhatuse koosolekul esitas Hiiumaa osakond kaks kandidaati 2006. aasta väljaande tiitlile: Riho Saard “Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla” ja Endel Saar “Sõruots – Hiiumaa lõunarand”, 1.osa.


17. veebruaril toimus SA Tuuru majas Hiiumaa osakonna koosolek, kus osales 10 liiget. Ahti Rool tutvustas seltsi juhatuses räägitut ning Hiiu maavalitsuse registrite osakonna külastamise korda. Kadi Laid rääkis lähemalt Saaremaal 4-5. augustil peetavatest seltsi suvepäevadest ja 9. juunil Hiiumaal toimuvast Läänemaa osakonna ekskursioonist. Järgnes aastaplaani arutelu. Osakonnaga liitusid Virve Penkina ja Sende Lipu.


10. märtsil Tartus toimunud seltsi üldkoosolekul osales 3 Hiiumaa osakonna liiget, seitse olid kaasa andnud volitused. Osakonna liikmete ametlik arv üldkoosoleku hetkel oli 13 inimest (15 tegelikult). 2006. aasta väljaande tiitli sai Hiiumaa osakonna esitatud Riho Saardi raamat “Kiduspe – Kõpu poolsaare lõunaranniku põlisküla”. Tänukirjad said Endel Saar eduka kirjandusliku tegevuse eest ja Kadi Laid eduka töö eest Hiiumaa osakonna loomisel ning aktiivse tegevuse eest seltsi ettevõtmiste ja plaanide tutvustamisel meedias, nende elluviimisel, Eesti genealoogia edasiarendamisel. Hiiumaa osakond sai Järvamaa osakonna liikmelt Ants Tammeveskilt 100kroonise annetuse. Selts kinkis Hiiumaa osakonnale EGeSi 15. ap konverentsi DVD.


17. märtsil toimus Hiiumaa osakonna koosolek Hiiumaa muuseumi Pikas Majas (Kärdla, Vabrikuväljak 8). Muuseumitöötaja Teele Saar tutvustas muuseumi fondides olevaid s/v materjale; rääkis, mis muuseumis olemas on ja mida sinna uurijate poolt juurde oodatakse; õpetas, kuidas muuseumis olevaid materjale leida ja tutvustas muuseumi kodukorda. Ahti Rool ja Kadi Laid tutvustasid aastakoosolekul tehtud otsuseid. Liikmed sai kätte liikmepiletid. Osales 9 liiget.


21. aprillil toimus Hiiumaa osakonna koosolek SA Tuuru majas. Ahti Rool rääkis suguvõsauurimuslike andmete talletamise võimalusest, mida ta ise kasutab. Rooli väljatöötatud süsteemi on võimalik rakendada nii arvutis kui ka paberil. Osalesid 5 liiget ja 3 vabakuulajat: Andres Rätsep, Raivo Rajang ja Kaarel Tikerpuu.


3. mail avati Pikas Majas muuseumi poolt ettevalmistatud näitus “Meite Meid”, mis oli pühendatud Hiiumaalt pärit Meide suguvõsale. Hiiumaalt pärit Meide suguvõsast on sirgunud mitmeid väljapaistvaid meremehi, kunstnikke ja teadlasi.


19. mail toimus Hiiumaa osakonna koosolek Pikas Majas, kus infotunnis andis Kadi Laid ülevaate osakonna senistest tegemistest, Endel Saar pidas ettekande Hiiumaa ajaloost. Järgnes vaba vestlus. Osales 8 liiget.


9. juunil osalesid 5 Hiiumaa osakonna liiget Läänemaa osakonna korraldatud ekskursioonil Hiiumaale. Lisaks osalesid ekskursioonil üks vabakuulaja Hiiumaalt: Indrek Roosna ja Tallinna osakonna liige Taavi Männamaa. Ekskursioonijuht oli ajaloolane Mart Helme. Suuremõisa lossi kohta andis põhjaliku ülevaate kohalik giid Sirje Heinma. Kassari kabelit külastades avastas Taavi Männamaa seal oma esiisa valmistatud koduoreli. Sel teemal ilmus artikkel hiljem ka kohalikus maakonnalehes Hiiu Leht (12.06.2007).


4. augustil osales Kadi Laid EGeSi suvepäevadel Saaremaal Kuressaare lossihoovis, kus sai kuulata loengut lossi ajaloost. Tehti ühispilti.


5. septembril pidas koosoleku Hiiumaa osakonna juhatus. Peeti nõu võimalike osakonna kooskäimise kohtade, seltsi avariiulile koha leidmise ning hooaja jooksul külla kutsutavate inimeste ja käsitletavate teemade üle.


22. septembril toimus osakonna koosolek Kärdla Päevakeskuses (Põllu 1). Osales 6 liiget, osakonnaga liitus Andres Rätsep, osales 1 vabakuulaja: Jaan Otsason. Sõjaajaloolane Otto Mägi esines ettekandega sellest, kus hiidlased sõdinud on ning tutvustas Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastest sõjameeste mälestusmärgiga seonduvat. Käimas on korjandus selle püstitamiseks 2008. aastal Kärdla linnaparki kiriku peasissekäigu esisele. Annetused on oodatud Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu arveldusarvele 221026299289, märksõna “Mälestusmärk”. Välismaalt saab annetuse teha kui märkida arveldusarve numbriks EE532200221026299289.


27. oktoobril toimus Hiiumaa osakonna koosolek Kärdla Päevakeskuses. Osales 7 liiget ja 3 vabakuulajat: Airi Kokla, Aive Pilvar ja Kalev Kask. Tegime massülevaate uuritavatest nimedest. Koosolekul kõlas palju nimesid, mida püüdis võimaluste kohaselt üles märkida Kadi Laid. Andmekogu sellest koosolekust on elektroonilisel kujul Kadi Laidi käsutuses. Nimekirja sai kirja 177 nime, sh osakonnaväliste isikute (kes osalesid koosolekul) uuritavad nimed.


17. novembril kogunes Hiiumaa osakond SA Tuuru majas, kus külla saabunud Maidu Leever tegi tutvustva ettekande-esitluse programmi Brothers Keeper kohta. Osales 9 liiget ja 2 vabakuulajat: Raivo Rajang ja Tõnu Otsason.