Välis-eesti ajakirja HIIU sisujuht. Kanadas 1975. a ilmumist alustanud ajakiri Hiiu on väärtuslik allikas siit lahkunud ning kaugel mandril uut elujärku alustanud hiidlaste elu-olu kohta.  Koostaja Ahti Rool.

Juhend

Baas ehk ajakirjas esinevad nimed ilmumise järjekorras.

Sort ehk ajakirjas esinevad perenimed tähestiku järjekorras koos viitega ilmumisajale.

Info ehk viited pere- ja koduloolistele artiklitele

Talu ehk Talude pereliikmete nimed Hiiu nr 48 andmetel

Hiidlaste seltsi liikmete nimekiri