Välis-eesti ajakirja HIIU sisujuht. Kanadas 1975. a ilmumist alustanud ajakiri Hiiu on väärtuslik allikas siit lahkunud ning kaugel mandril uut elujärku alustanud hiidlaste elu-olu kohta.  Koostaja Eesti Genealoogia Seltsi Hiiumaa osakonna liige ja esimene juhataja Ahti Rool.

Juhend

Baas ehk ajakirjas esinevad nimed ilmumise järjekorras.

Sort ehk ajakirjas esinevad perenimed tähestiku järjekorras koos viitega ilmumisajale.

Info ehk viited pere- ja koduloolistele artiklitele

Talu ehk Talude pereliikmete nimed Hiiu nr 48 andmetel

Hiidlaste seltsi liikmete nimekiri