Sul on võimalik toetada meie tegevust:

  • rahaliselt, 
  • aineliselt,
  • sõnaliselt. 

 

Saada meile kiri sisuga, mil moel just Sina saad Hiiumaa suguvõsauurijate tegevusele ja sugupuu uurimise oskuse edendamisele Hiiumaal kaasa aidata.