Teises maailmasõjas osalenud hiidlaste nimekiri.

Hiiumaa suguvõsauurijate uuritavate perenimede andmebaas.

Täiendused, parandused, lisandused oodatud läbi "Kontakti" rubriigi.