Soovid koostada oma sugupuud ja otsid abi? Oled õiges kohas.

 

Eesti Genealoogia Seltsi üldkoosolek toimus 8. mail 2021 Zoom keskkonnas. Koosolekut juhatas Raivo Maine, protokollis Eva Niglas. Üldkoosolek kiitis heaks revisjonikomisjoni aruande. Seltsi põhikirja viidi sisse muudatus üldkoosoleku kvoorumi nõude osas, mis on nüüd 10% liikmeskonnast ja lisati võimalus, et seltsil võivad olla eluaegsed liikmed. Üldkoosoleku otsusega on eluaegse liikmemaksu suurus seotud aastamaksuga ning on 30kordne aastamaks (praegu 300€). Seltsi 45. auliikmeks sai Geni aktivist Henn Sarv. Perekonnalooliste väljannete konkursil võitja tiitlit tänavu välja ei antud. Lühijuttude ja luuletuste konkursil osales 11 tööd üheksalt autorilt, kes kõik pälvisid seltsi tänu. Aasta genealoogiks 2020 valis üldkoosolek Raivo Maine seltsi 30. juubeli ettevalmistamise eest. 7.-8. augustil Kodaveres toimuvaid seltsi suvepäevi, kuhu registreerimine kestab 7. juulini, tutvustas Vilja Pärn Tartu osakonnast. Lähem info seltsi laualehes Põlvnemislugu nr 96 (133), mis ilmus pdf-failina. Üldkoosolek pikendas juhatuse volitusi ühe aasta võrra. Krista-Viivika Kats teatas, et Rahvusraamatukogu läheb sügisel remonti ja enne tehakse hoidlatesse ekskursioone, mille info tuleb seltsi üldlisti.

Kokkuvõtte koostas Kadi Kiiver

 

LIIKMEMAKSU TASUMISE AEG 30. APRILL!

Seltsi liikmemaks 2021. aastal on  10 eurot. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on jooksva aasta 30. aprill (EGeS juhatuse otsus 8.02.2020). Uutele seltsiga liituda soovijatele sisseastumismaks 5 eurot, millele lisandub liikmemaks jooksva aasta eest. 

Hiiumaa osakonna liikmed saavad liikmemaksu tasuda seltsi arvelduskontole EE212200221051850732. Makse saaja Eesti Genealoogia Selts. Selgitusse märkida nimi ja aasta, mille eest liikmemaksu tasutakse. Kellel on tekkinud varasemast võlgnevus, saavad sellekohase e-kirja.

Teiste osakondade liikmed saavad liikmemaksu tasuda arvelduskontole EE342200001120064886. Makse saaja Eesti Genealoogia Selts. Selgitusse märkida nimi (või isiku nimi kelle eest makstakse), osakond ja aasta, mille eest liikmemaksu tasutakse.

 

Tänuavaldus: Suur tänu Hiiumaa suguvõsauurijatele, kes te ühes minuga alates 2007. aastast Eesti Genealoogia Seltsi Hiiumaa osakonna tegevuses olete osalenud. Meil on olnud aktiivsemaid ja vaiksemaid aegu aga üksteist innustades oleme saanud valmis sugupuud ja korraldanud suguvõsade kokkutulekuid. Tänu ja kummardus teile visaduse eest.

Tulevaste kohtumisteni!

Hiiumaa osakonna juhataja ja seltsi auliige,

Kadi Kiiver 

 

 

 

Kas teadsid,

et sugupuu on tegelikult valmis puu
ja algul uuritakse hoopis võsa?

Seega, kui hakkad oma pere ajalugu uurima,
oled suguvõsauurija
ja mitte sugupuu uurija.

Sugupuu uurimine on iseenesest ka vahva tegevus. Saad koos lähedastega valmis puu juures uudistada, mida sa oled oma suguseltsi kohta välja selgitada suutnud.

Hiiumaal on sugupuude koostamine põlvest-põlve au sees olnud.
2007. aastast on saarel ka suguvõsauurijaid ühendav seltsing - 
MTÜ Eesti Genealoogia Selts Hiiumaa osakond.

Igaüks vajab ühendust oma juurtega ja teadmist, kust ta pärit on.


Tere tulemast meie kodulehele! Tere tulemast Hiiumaa suguvõsauurijate sekka!